PRE LOADING SURVEY:

Yüklenecek kargonun, gemiye yüklemesi öncesindeki kondisyonunu belirleme ve kayıt altına alma esası ile yapılan sörveydir.

Bu sörveyde operasyon başlangıcında, operasyon süresince her gün, gerekli görüldüğü her an ve  operasyon bitimlerinde ilgililer ile paylaşılacak bilgilendirme raporları ve operasyon sonrasında oluşturulacak detaylı raporu paylaşılmaktadır.

Sörveyi yapacak personel kadrosu deniz geçmişi olan (kaptan / zabit) ve konu ile ilgili gerekli tüm eğitim ve sertifikalara sahip profesyonellerden oluşmaktadır, bu yolla yükleme esnasında oluşabilecek tüm sorunlar oluşum aşamasında çözülebilmektedir.

Özet olarak bu sörvey, alıcı ya da gemi P&I kulübünün yükün gemiye yüklenmeden önceki durumunu kesin olarak belge ve kanıtlarla destekleyen bir raporla gemi seyre kalkmadan önce tüm yük evraklarında da notları düşülmüş halde garanti altına alıp gemi tahliyesi sırasında karşılaşılabilecek sorun ve sürprizlerden korunmak maksadı ile yapılmaktadır.