NUMUNE ALIMI:

Sıvı, dökme ya da paketli yüklerden uluslararası normlar içerisinde numune alınması ve uygun koşullarda saklanması, talep edilmesi halinde numune analizi için yetkili merkezlerde analizinin yaptırılmasıdır.