OSMOSIS TESTİ:

Osmosis, GRP (Glass fiber Reinforced Plastic) kompozit teknelerin karinalarında görülen, basit tanımı ile karina kaplamasında nem ve su kabarcıkları olarak kendini gösteren, bir tekne için en maliyetli ve büyük problemlerden biridir. Başlangıç aşamasındayken gözle görülemeyecek bir sorun olması sebebiyle, osmosis ölçümü için tasarlanmış cihazlar yardımı ile profesyonel kişi ya da ekip tarafından incelenmesi gerekmektedir. Satınalma öncesinde fark edilemeyen osmosisli bir alan, sonrasında çok uzun ve maliyetli sürece yol açarak hem zaman hem de büyük para kayıplarına sebep olabilir. GRP tekneler için 2-3 senede bir yapılacak olan Osmosis sörveyi teknede fark edilmeden gelişebilecek olan Osmosis’ i erken belirleyerek yayılmadan küçük bölgelerde önlem ve tamir işlemleri ile bertaraf edilebilmektedir.