TALLY SÖRVEY:

Yükleme ya da tahliyesi yapılacak olan geminin yükünün 7/24 esasında tüm operasyon boyunca görevlendirilecek gerekli eğitimi almış personelimiz tarafından kayıtlarının tutulması, kantar tikeleri ile karşılaştırılması ve tüm yükün kesin miktarının belirlenmesi esası ile yapılmaktadır.

Operasyon süresince günlük raporlamalar ve bitişe müteakip detaylı raporlama müşterilerimize sunulmaktadır.