DRAFT SÖRVEY:

Gemilerin aldıkları yükün hesaplanması esası ile yapılan sörveydir.

Draft sörvey, ithalat ve ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle kuru dökme yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bularak yük miktarını tespit etmekte kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş bir tartım metodudur. Uzman sörveyörlerimiz tarafından tarafsız ve bağımsız olarak draft sörveyi yapılarak müşterilerimize rapor halinde sunmaktayız.