KİRAYA GİRİŞ ÇIKIŞ SÖRVEYLERİ:

Kondisyon:

Kiraya alınacak geminin kiralama öncesindeki kondisyonunu kesin olarak belirleme esası ile yapılan sörveydir.

Bu sörveyde geminin genel fiziki durumu, ambarlar ve kapaklarının fiziki / fonksiyonel durumları ve güverte ekipmanlarının durumları ile alakalı detaylı incelemeler sonrasında raporlamamızı yapıp, siz değerli müşterilerimiz ile paylaşıyoruz. Bu rapor ile kiraya alınacak geminin kira süresince yaratabileceği sorunların önceden tahmin edilebilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesini de sağlamaktayız.

Bu sörveyi şu başlıklara ayırabiliriz;

  • Yükleme öncesi veya sonrası genel kondisyon tespitleri
  • Bunker / ihrakiye miktar tespitleri
  • Tahliye esnasında ve yükleme sonrasında hasar sörveyleri tespit Hizmetleri
  • Gemide yapılacak hasar onarımlarına nezaret edilmesi, hasar bedeli oluşturulması, tamir ekibi oluşturulması
  • Hasar tespitlerinin yapılması
  • Gemi kira giriş çıkışlarının belgelendirilmesi
  • Hasar halinde, tamir sonrası, gemi kaptanından “hasarsızlık” raporu alınması
  • Taraflar arasında, hasarlar ile ilgili final mutabakat sağlanması

 

Bunker:

Kiraya alınacak ya da kiradan çıkacak gemilerin tanklarında bulunan fuel oil, diesel oil ve lub oil miktarının tespit edilmesi esası ile yapılmaktadır.

Gemiler için yapılan ve deniz ticaretindeki en büyük maliyete sahip bunker alanında müşterilerimizin kayıplarını engellemek amacı ile konuda gerekli tüm deneyim ve eğitime sahip ekibimiz tarafından yapılan sörveydir.