PORT CAPTAIN / SUPERCARGO:

Yükleme ya da tahliyesi yapılacak gemilerin operasyonlarının yapılacakları limandaki karşılaşılabilecek sorun ve aksaklıkların önceden belirlenerek öncelikle gemi kaptanının bilgilendirilmesi ve sonrasında sorunun çözülmesi anlamında tecrübelerimize dayanarak çözüm önerilerimizin sunulması ile müşterilerimizin uğrayacakları zaman ve para kayıplarının önüne geçmek maksadı ile yapılmaktadır. Bu sörvey için görevi üstlenen personel, yüksek deniz eğitimi almış ve sonrasında uzun yıllar boyu yüksek kapasiteli ve çeşitli tiplerdeki gemilerde deniz ve kara tecrübeleri olan, tüm gemi operasyonlarında büyük deneyime sahip, sorun çözme ve iletişim yetenekleri olan kaptanlardır.

Operasyon bitişi sonrasında verilen hizmet için oluşturulan detaylı rapor hazırlanır ve gerekli tüm ekleri ile birlikte müşterilerimize sunulur.