HASAR SÖRVEYLERİ:

Konteyner hasar/durum gözetimi:

Konteynerlerin kiraya giriş / çıkışlarında ya da yükleme öncesinde hasar tespitinin yapılması esasına dayanan sörveydir.

Bu sörveyde belirlenen konteynerlerin uluslararası normlarda hasar durumlarının tespit edilmesi, tamir maliyetlerinin belirlenmesi ve talep doğrultusunda hasarın onarılması olarak üç bölüme ayrılabilir. Bu işlemlerin tümünde fotoğraflarla desteklenen raporlar müşterilerimize sunulmaktadır.

 

Yük hasar sörveyi:

Yükleme, tahliye ya da taşıma sırasında oluşan hasar/bozulma durumlarının tespiti, analizi ve fotoğraflarla destekli raporlama ile zaman ve para kaybının en aza indirilmesi amacı ile yapılan sörveydir.

Hasarlı kargonun tam tespiti, hasarın nedeninin araştırılması, hasar miktar tespiti, hasar değerinin tespiti, varsa manipülasyon şekli araştırılması, maliyetleri, varsa tamir veya 2.el piyasa değer araştırması işidir.