PRE DISCH. SURVEY:

Pre loading survey esasları ile yapılmakta olan bu sörvey, yükleme sörveyinden farklı olarak gemiden tahliye edilecek yükler için yapılmakta olan sörveydir. Bu sörveyde operasyon başlangıcında, operasyon süresince her gün, gerekli görüldüğü her an ve operasyon bitimlerinde ilgililer ile paylaşılacak bilgilendirme raporları ve operasyon sonrasında oluşturulacak detaylı raporu paylaşılmaktadır.

 

Bu sörvey ile yükün alıcısı ya da geminin P&I kulübünün yükleme esnasında oluşturulmuş bir pre-loading raporu var ise bu rapora ya da yükleme evraklarına düşülmüş remarklar ve notlardan başka sorun ya da hasar olan yüklerin tespit edilmesi ile oluşabilecek zaman ve para kayıplarının önüne geçilmesinin en kesin yollarındandır.